AMBTENARENRECHT

Ambtenaren hebben niet dezelfde rechtspositie dan wanneer deze zou voortvloeien uit een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst. De rechtspositie van de ambtenaar is terug te vinden in het ambtenarenrecht en omvat veel meer dan enkel de arbeidsovereenkomst tussen de overheidswerkgever en werknemer. Ook veel organisaties die ooit zijn voortgekomen uit de overheid hanteren het ambtenarenrecht.

MILITAIR AMBTENARENRECHT

Een apart specialisme binnen het ambtenarenrecht is het militair ambtenarenrecht. Mr. D.E. Lof heeft veel specifieke kennis en ervaring binnen dit unieke rechtsgebied.

OP ZOEK NAAR EEN ADVOCAAT IN NIEUW-VENNEP,
GESPECIALISEERD IN AMBTENARENRECHT?

Neem contact op voor meer informatie.