SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Beslist de overheid in uw nadeel dan is snel handelen vaak geboden! Meestal is de bezwaartermijn slechts zes weken en soms korter. Belangrijk is ervoor te zorgen dat u kunt bewijzen dat en wanneer u uw bezwaar- of beroepschrift hebt verzonden. Zo worden discussies over de ontvankelijkheid vermeden. Nagegaan dient te worden of de beslissing van de overheid in strijd is met de geschreven of ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel of het verbod op detournement de pouvoir).

VOORLOPIGE VOORZIENING

Als een beslissing niet afgewacht kan worden dan kan aan de bestuursrechter gevraagd worden om een voorlopige voorziening (een soort ‘kort geding’).

Indien niet (binnen een redelijke termijn) beslist wordt op een schriftelijk verzoek van u aan een overheidsorgaan dan kan een bezwaarschrift ingediend worden tegen het niet-tijdig beslissen op uw verzoekschrift.

OP ZOEK NAAR EEN ADVOCAAT IN NIEUW-VENNEP,
GESPECIALISEERD IN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT?

Neem contact op voor meer informatie.