TARIEVEN

UURTARIEF

Kiest u voor een betaling per gewerkt uur, dan hanteren wij een concurrerend tarief van € 165,– per uur exclusief BTW. Er worden geen kantoorkosten gerekend. In geval van bijzondere omstandigheden kan van dit uurtarief worden afgeweken.

VASTE PRIJS

In bepaalde gevallen leent een zaak zich goed voor een vaste prijs afspraak. Dat biedt meer zekerheid over de uiteindelijke kosten van de juridische bijstand. Tijdens het intake-gesprek kunnen wij u een beeld schetsen van het waarschijnlijke verloop van een zaak en de tijd die daaraan moet worden besteed. Aan de hand van die gegevens kan wellicht een vaste prijs afspraak worden vastgelegd.

TOEVOEGING / PRO DEO

Heeft u een laag inkomen dan kunt u toch van onze diensten gebruik maken. In dat geval zal er door ons kantoor aan de Raad voor  Rechtsbijstand gevraagd worden om de kosten van de advocaat te vergoeden via een zogenaamde ‘toevoeging’. Indien de Raad voor  Rechtsbijstand deze toevoeging verleent dan zal u slechts een (betaalbare) ‘eigen bijdrage’ worden opgelegd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rvr.org .

U kunt ook bellen met het Juridisch Loket (0900-8020) en vragen om een verwijzing naar Lof Advocatuur. U krijgt dan € 50 korting op uw eigen bijdrage.

                                                                                 toevoeging aanvragen.