INSOLVENTIERECHT /
WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is in 1998 ingevoerd om burgers een extra mogelijkheid te bieden op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, niet langer afdwingbaar zijn.

BEWINDVOERDER IN WSNP-ZAKEN

Mr. D.E. Lof wordt door de rechtbank te Noord-Holland regelmatig benoemd tot bewindvoerder in WSNP-zaken. Voor advies of rechtsbijstand met betrekking tot schuldsanering, kunt u contact opnemen met Lof Advocatuur. Het is aan te raden om in dat geval eerst voor informatie over de WSNP de website van de Raad voor Rechtsbijstand te bezoeken door te klikken op deze link.

OP ZOEK NAAR EEN ADVOCAAT IN NIEUW-VENNEP, GESPECIALISEERD IN INSOLVENTIERECHT / WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN?

Neem contact op voor meer informatie.