PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het familierecht raakt de kern van uw bestaan. De problematiek is vaak emotioneel ingrijpend en tegelijkertijd juridisch ingewikkeld. Adequate rechtsbijstand is bij een echtscheiding of ander familierechtelijk probleem dan ook onmisbaar.

Familierecht treft niet uitsluitend echtscheiding. Wel betreft dit het leeuwendeel van de werkzaamheden op dit rechtsgebied.

Na de scheiding bent u geen huwelijkspartners meer. Echter uw ouderschap vervalt niet en mogelijk bent u nog altijd gezamenlijk eigenaar van de woning, tenminste zolang die woning niet verkocht is. En wellicht bent u daarnaast ook nog alimentatieplichtige of -gerechtigde. Al die gevoelige verbanden spelen in geval van een echtscheiding een belangrijke rol.

Met betrekking tot uw kinderen moet veel geregeld worden. Omdat u levenslang ouder blijft, met gelijke rechten en plichten ten opzichte van elkaar én de kinderen, verdient het de voorkeur zo veel als mogelijk in onderling overleg af te wikkelen. Ook als u geen kinderen hebt, is een zorgvuldige echtscheiding beter dan een “vechtscheiding”.

Gestreefd wordt om het familierecht op zodanige wijze toe te passen, dat zowel de belangen van de cliënt als die van de kinderen worden behartigd. Door middel van advisering en bemiddeling of – als het echt niet anders kan – door te procederen.

DEELGEBIEDEN

Echtscheiding

 • Eenzijdig of in gezamenlijk overleg

Kinderen 

 • Erkenning
 • Gezag
 • Ouderschapsplan
 • Zorgregeling
 • Co-ouderschap
 • Omgang
 • Verhuizen
 • Adoptie

Boedelverdeling

 • Gemeenschap van goederen
 • Huwelijkse voorwaarden

Alimentatie 

 • Kinder- & partneralimentatie
 • Beëindiging van alimentatieverplichting
 • Wijziging i.v.m. verandering van omstandigheden

Convenant  

 • Afspraken goed en rechtsgeldig vastleggen

Pensioen  

 • Pensioenverevening
 • Conversie

Naamswijziging

 • Wijziging van voornaam

OP ZOEK NAAR EEN ADVOCAAT IN NIEUW-VENNEP,
GESPECIALISEERD IN PERSONEN- EN FAMILIERECHT?

Neem contact op voor meer informatie.